Arrangement 2021

Kvinnenes Internasjonale Bønnedag 2021

Bønnedagen i år må planlegges på flere plan. Nå er vi glade for å kunne tilby et digitalt bønnedagsarrangement! Dette er det flere komiteer som har etterlyst, og vi får spille inn møtet i Frelsesarmeen Tempelet. Tema i år er «Bygg på fast grunn»

Gi en gave

Vi tar utgangspunkt i programmet som er utsendt til komiteene – litt forkortet. Det blir sang- og musikkinnslag, andakt v/Toril Slåtsveen Asp, samt en bildeserie med info om prosjektlandet Vanuatu. I år blir det mulig å gi til prosjektet på

Vipps 94418 (merk med KIB i meldingsfeltet)

Bankkonto 3000 16 16869

Det er fint om dere distribuerer programmene etter beste evne. Noen kan kanskje møtes i mindre grupper, andre kan følge med i sin egen stue. NB Ikke alle har datakompetanse, og noen vil kanskje trenge assistanse for å laste inn programmet, som blir å finne på vår hjemmeside!

Programmet blir lagt ut for nedlasting ca 26. februar, og blir tilgjengelig t.o.m. 7. mars

Lykke til med forberedelsene så lenge. Følg med på hjemmesiden og facebooksiden, vi legger ut nyheter fortløpende.

Vanuatu Bygg på fast grunn

Tidspunkt: Fredag 5. mars 2021

Hundrevis av små og store bønnedagskomiteer rundt om i landet venter på forslag HVA GJØR VI NÅ? Vi kan antakelig ikke samles på vanlig måte, men vår Far hører bønner fra små grupper og enkeltpersoner hjemme i egen stue.

Bønnedagskomiteen arbeider med et møteopplegg som kan lastes ned fra hjemmesiden og denne facebooksiden og streames til data- og mobilskjermer der hjemme. Dette digitale opplegget lover vi å legge ut i god tid (senest to uker før) og vi kommer tilbake med info etterhvert som vi har noe nytt å melde.

I mellomtiden: tenk etter hvem som kan være interessert i å få programmet utdelt og delta på digital bønnedag.

 

Arrangement 2020

Nord-Norge

Meløy Nordre Frikirke
Fredag 6.mars kl 19.30
Andakt ved Hildur Matberg Auberg
sang og musikk!

Trøndelag

Trondheim misjonskirke
Fredag 6.mars, kl.16
Predikant Rev. Sheila Rosenthal, sang ved Runa Svare og Mari Kristine Brækken.
Kirkekaffe etter gudstjenesten

Ørland kirke
Fredag 6.mars kl.18

Østlandet

Bærum – Jar kirke
Fredag 6.mars kl.19
Gudstjeneste med påfølgende kveldsmat.

Drammen katolske kirke
Fredag 6.mars kl.11.30
I år samles vi om Kvinner med funksjonshemmede barn i Zimbabwe. Tale ved Diakon Merete Gervin i Bragernes: Møteleder er sogneprest Margrethe Schmidt Johansen fra Skoger kirke. Ved flyglet sitter Turid Formo, leder av Frelsesarmeen i Drammen. Ellers deltar kvinner fra 16 kirker og frimenigheter i Drammen. Vi ønsker hjertlig velkommen både kvinner og menn. Kirkekaffe etter Gudstjenesten.

Elverum, Pinsekirken
Fredag 6.mars, kl.18.00.
Gudstjeneste med kirkekaffe.

Halden, Pinsekirken Salem
Fredag 6.mars, kl.11.00
Fellesarrangement mellom flere menigheter. Andakt ved sogneprest Berit Øksnes. Sang av Torild Dramstad og Stein – Vidar Lund. Enkel bevertning.

Hof menighetshus
Fredag 6.mars, kl.12
Andakt ved diakon Hege Pytte.

Kongsberg
Fredag 6.mars, kl.19-20.30
Felles bønnesamling for alle kvinner i Kongsberg, vi møtes i Metodistkirken.Mer info her.

Larvik metodistkirke
Fredag 6.mars, kl.12
Andakt av Oddrun Pedersen. Blir også kaffe og kaker etter møte.

Nittedal/Hakadal – Rotnes kirke
Fredag 6.mars, kl.19
Andakt ved Hanne Weider. Etterpå hygger vi oss med afrikansk inspirert mat. Tverrkirkelig. Alle velkomne!

Oslo
Fredag 6.mars, kl.19
Markering i Furuset kirke, og kveldsmat i kirkestuen etterpå.

Oslo – Ryenberget kirke
Fredag 6.mars, kl.11.30
Andakt ved Toril Slåttsveen Asp
Musikk: Anne M. Saugstad og Hild Sagafos

Tønsberg
Fredag 6.mars, kl.17-19
Vi samles i Granly kirke fra alle menighetene i Tønsberg. Vi samles til bønn og andakt i kirken og avslutter samlingen med mat og en prat. Mer info her.

Sørlandet

Birkeland bedehus (peisestua)
Fredag 6.mars, kl.17-18
Musikk og info om Zimbabwe. Andakt og enkel servering.

Lillesand bedehus
Fredag 6.mars, kl.19
Tale, sang, diktlesning, kollekt og kveldsmat. Velkommen!

Sauland menighetshus
Fredag 6.mars, kl.18
Presentasjon av Zimbabwe, bøn, andakt, song, ofring, bevertning

Vestlandet

Gloppen – Sandane kyrkje
Fredag 6.mars, kl.18
Gudstjeneste, med solosong ved Thea Selsvik, fellessong og bønevandring. Yngvild Tjomsland er med som pianist. Eva S. Langseth, dagleg leiar av retreatstaden Holmely på Bryggja, held andakt/refleksjon over bibelteksten om den sjuke ved Betesda i Johannes 5,2-9. Kvinner frå fleire kyrkjesamfunn tek del. Samlinga er tverrkyrkjeleg og blir avslutta med enkel servering i peisestova.

Ervik kyrkje
Fredag 6.mars, kl. 18.30

Hustadvika
Fredag 6.mars, kl.18-20
I Hustadvika samlast vi i år på Skotten bedehus. Vi får andakt ved Ragnhild Fuglseth, Ruth og Ranveig syng for oss, det blir bønevandring og servering. Mer info her.

Leikanger
Fredag 6.mars, kl.20
Saman med Filadelfia og heime hos Hildegunn og Raymond Myren.

Molde domkirke
Fredag 6.mars, kl.19
Vi viser bilder fra Zimbabwe og bruker opplegget for gudstjeneste. Liv-Kari Sigerseth holder andakt og Marta Balstad synger. Kveldsmat til slutt.

Nærbø – pinsemenigheten Betel
Fredag 6.mars, kl.17
Gudstjeneste med servering i etterkant.

Rauma – Bedehuset på Åndalsnes
Fredag 6.mars kl.18

Selje kyrkje
Fredag 6.mars, kl. 18.30.