Hjem

Velkommen til Kvinnenes internasjonale bønnedags nye nettside!
Noe av materiellet for 2018 er på plass – mer kommer etterhvert.

Advertisements

Uansett om du er baptist eller katolikk, om du er bestemor eller lillebror, om du bor i Johannesburg eller i Lillesand – denne dagen utgjør vi en global økumenisk bevegelse som står sammen for en positiv endring i verden.

Karin Holt, leder av Bønnedagskomiteen