Hjem

Velkommen til Kvinnenes internasjonale bønnedags nettside!

I år tilbyr vi en digital bønnedag, den kan du følge her på Youtube!

Tema i år er «Bygg på fast grunn»

I 2021 er vi glade for å kunne tilby et digitalt bønnedagsarrangement! Dette er det flere komiteer som har etterlyst, og vi får spille inn møtet i Frelsesarmeen Tempelet. Vi tar utgangspunkt i programmet som er utsendt til komiteene – litt forkortet. Det blir sang- og musikkinnslag, andakt v/Toril Slåtsveen Asp, samt en bildeserie med info om prosjektlandet Vanuatu.

Gi en gave?

I år blir det mulig å gi til prosjektet på

Vipps 94418 (merk med KIB i meldingsfeltet)

Bankkonto 3000 16 16869

Historikk

Kvinnens internasjonale bønnedag ble startet av kvinner i USA i 1887. Bakgrunnen var nøden de så blant immigranter og etterkommere av slaver. Kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag for disse. Noen år senere ble det satt fokus også på de globale utfordringene.

I dag har bønnedagen komiteer i mer enn 170 land og regioner. Kvinnenes internasjonale bønnedag ønsker å knytte ulike raser og tradisjoner sammen i et tettere fellesskap, så de får økt forståelse for hverandre og bedre kan hjelpe og støtte hverandre gjennom bønn.

På den internasjonale bønnedagen ønsker kvinner verden over å stadfeste sin tro på Jesus Kristus og dele håp og bekymringer, gleder og sorger med hverandre.

Velkommen til å delta!

Uansett om du er baptist eller katolikk, om du er bestemor eller lillebror, om du bor i Johannesburg eller i Lillesand – denne dagen utgjør vi en global økumenisk bevegelse som står sammen for en positiv endring i verden.

Karin Holt, leder av Bønnedagskomiteen

Kvinnenes internasjonale bønnedag er et imponerende økumenisk initiativ! Den feires hvert år i over 170 land. Den representerer et viktig bidrag for å bygge fellesskap og relasjoner mellom kulturer og ulike kristne tradisjoner. I tillegg legger den et viktig grunnlag for samhandling om en lang rekke diakonale utfordringer.

Erhard Hermansen, generalsekretær Norges Kristne Råd